Türk-Alman Üniversitesi Korozyon ve Aşınma Test, Araştırma ve İleri Karakterizasyon Merkezi Projesi

08.04.2020

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Elibol yürütücülüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Şanlı, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Söz, Araş. Gör. Elif Emil Kaya ve Araş. Gör. Özge Hüsniye Namlı Dağ tarafından sunulan Türk-Alman Üniversitesi Korozyon ve Aşınma Test, Araştırma ve İleri Karakterizasyon Merkezi (TAÜ-KATİM) projesi, İSTKA tarafından 7 öncelikli proje arasına seçildi.

https://m.haberturk.com/istkadan-istanbulda-7-oncelikli-projeye-destek-2638379-ekonomi