KIVILCIMLAR PROGRAMI için Yeni Katılımcılar Aranıyor!

23.09.2020

Değişim Liderleri Derneği (DLD)

2009 yılından beri yüzlerce genç kadını mezun eden Değişim Liderleri Derneği; adil, eşitlikçi, barışçıl, gelişen bir Türkiye ve dünya için toplumsal sorunların çözümünde ve değişimde kadınların daha etkin liderler olarak rol almaları adına faaliyetlerde bulunuyor.

Kıvılcımlar Programı, DLD’nin, üniversite öğrencisi genç kadınları desteklemek için geliştirdiği bir programdır. İki sömestir boyunca devam eden, “yaparak öğrenme” metodunun ön planda olduğu bu yenilikçi ve dinamik programa katılan genç kadınlar, her hafta belli bir konu üzerinde, Kolaylaştırıcıları ile takım halinde çalışırlar. Dönem içinde mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak rol modellerle bir araya gelirler. Ayrıca gönüllü eğitmenlerden liderlik, takım olmak, proje yönetimi gibi eğitimler alırlar. Kıvılcımlarımız, program süresince sürdürülebilir bir sosyal değişim projesini de hayata geçirirler.

Kıvılcımlardan Beklenenler:

 • Toplantılara düzenli olarak katılmak.

 • Haftalık toplantıların planlanması ve toplantı liderliği konularında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, diğerlerini teşvik etmek.

 • Grupla birlikte karar verecekleri bir sosyal değişim projesini hayata geçirmede kendisine düşen tüm görevleri vaktinde yerine getirmek.

 • Öğrenmeye açık olmak.

 • Fikirleri uyuşmasa da takım arkadaşlarını kollamak.

 • Yeni fikirlere ve yetkinlik geliştirme çalışmalarına açık olmak. (örneğin iletişim ağı oluşturmak, toplum önünde konuşmak, toplantı gündemi hazırlamak ve buna uymak, etkinliklere öncülük etmek)

 • İş yaşamında kullanılan yeni teknolojik uygulamalara açık olmak. (Office programları, Trello, Slack, Zoom)

 • Toplantı tutanaklarını zamanında kolaylaştırıcıya iletmek.

 • Sorumluluk sahibi bir takım üyesi davranışı sergilemek.

 • KP yılı başındaki Kıvılcımlar El Ele Buluşmasına katılmak. (Kasım ayı)

 • KP yılı sonundaki Değişim Liderleri Zirvesine katılmak. (Mayıs ayı)

***Kıvılcımlarımız mülakat ile belirlenecektir.***


Detaylı bilgi için: www.degisimliderleri.org
Başvurularınız için: bengi.ersoy66@gmail.com